www.kartelec.com
 
 
  e-kart
ISTIA et l'IUT GEII d'Angers (FR)
2010
 
 
 
 
istia e-kartiut angers cholet
 
ekart istia angers cholet
Le kart électrique de l'IUT GEII d'Angers 49A1
 
e-kart istia angers cholet
Le kart électrique de l'ISTIA 49A2